top of page

Çalışmalarımız

Seçim Sonuçları Ekranı

Bu ekrandan herhangi bir il, ilçe veya mahallenin XXIV. Dönem (2011), XXV. Dönem (2015-Haziran) ve XXVI. Dönem (2015-Kasım) Milletvekili Genel Seçimleri ve Halk Oylaması (2017-Nisan) sonuçlarını, siyasi partilerin oy oranlarını ve seçim çevresine ait bilgilerin tümünü tek ekranda görmek ve analiz yapmak izlemek mümkün olmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               81 il, 970 ilçe ve 50,021 yerleşim alanında son üç seçim sonucunu görüntüleme ekranı

Sadece üç tuşa basarak herhangi bir il, ilçe veya mahalle için son üç genel seçim ve 2017'de gerçekleşmiş olan Halk Oylaması sonuçları sayısal ve grafik olarak izlenebilmekte ve analiz edilebilmektedir.

 

Mahalle Bazında Risk Matrisi

Seçimin bir süreç olduğu düşünüldüğünde sandığa gidilmesinin öncesinde yapılan çalışmaların da analiz edilmesinin önemi büyüktür. Her mahallede önceliklendirilmesi gereken farklı konular bulunmaktadır. Bunların belirlenebilmesi için 970 ilçedeki 50.180 mahalle özelinde;

 

  • fazla seçmen yazımı

  • eksik seçmen yazımı

  • EVET-AKP oyları ilişkisi

  • EVET- AKP+MHP oyları ilişkisi

  • geçersiz oy sayısındaki artış miktarı

gibi 8 kritere bakarak risk matrisi oluşturulmuştur.

                                                                                                                       Risk Matrisi

Böylelikle hangi mahallede hangi önlem ile etkin sonuç alınabileceği belirlenebilmektedir.

Seçim Erken Sonuç Ekranı

Seçim bölgelerini en iyi temsil eden ilk 50 sandıktan herhangi 40 tanesinin sonucu programa girildiğinde o bölgede her partinin alacağı oy miktari ve çıkartacağı milletvekili sayısı %1 hata payı ile hesaplanabilmektedir. Erken Sonuç Ekranı sayesinde, sandıkların kapanmasını takiben bir saat içinde herhangi bir seçim çevresinde hangi partinin kaç milletvekili çıkartacağını hesaplamak mümkün olmaktadır.

 

 

 

 

 

                                                                           Erken Sonuç Ekranı

Çevrelerini En İyi Temsil Eden Sandıklar

2015 Kasım Seçimleri Esas Alındığında Seçim Bölgelerini En İyi Temsil Eden Sandıklar

1-Kasım-2015 Milletvekili seçimi esas alınarak tüm Türkiye’yi ve 85 seçim bölgesini ayrı ayrı en iyi temsil eden (söz konusu seçim bölgesindeki sonuçlara en yakın sonuçları veren) sandıkların belirlenmesi araştırmasıdır. Sandık adedi tercihe bağlı olarak değiştirilebilmektedir. İlk 100, 500, 1000 sandık listelenebileceği gibi son 100, 500, 1000 sandık da listelenmektedir. Son sıralardaki sandıklar, konu seçim çevresi davranışının tersine hareket eden sandık bölgeleridir.

 

 

​​​​​​​​​​​​​​​​​​                                 1-Kasım-2015 Seçim Sonuçlarına Göre Bingöl İli’ni En İyi Temsil Eden Sandık Çevreleri

2015 Haziran Seçimleri Esas Alındığında Seçim Bölgelerini En İyi Temsil Eden Sandıklar

7-Haziran-2015 Milletvekili seçimi esas alınarak tüm Türkiye’yi ve 85 seçim bölgesini ayrı ayrı en iyi temsil eden (söz konusu seçim bölgesindeki sonuçlara en yakın sonuçları veren) sandıkların belirlenmesi araştırmasıdır.

​Bu çalışma tüm Türkiye’yi veya herhangi seçim çevresini en iyi temsil eden sandıkları belirlemektedir. Herhangi bir konuda Türkiye veya herhangi bir seçim çevresindeki seçmenlerin eğilimlerini öğrenmek için ilk 50 sandık çevresinde ikamet edenlerin düşüncelerini almak yeterli olacaktır. Böylece kısa zamanda ve ekonomik bir çalışma ile kamuoyunun düşüncesi belirlenebilecektir.

Siyasi Partiler Arasında Oy Geçişleri Analizi

Kurulan modeller üzerinden matematiksel hesaplamalar ile partiler arasındaki oy geçişleri hesaplanıp, il ve ilçe bazlı raporlar oluşturulmuştur.

 

2015 Haziran Seçimleri

Kurulan modeller üzerinden matematiksel hesaplamalar ile partiler arasındaki oy hareketleri hesaplanmıştır. Oy hareketlerinin aşağıdaki gibi olduğu varsayılmıştır.

 

 

 

                                                                                            

 

                                                                                              

                                                                                        Oy Geçişleri Modeli

 

 

                                                                                         

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       7-Haziran-2015 Genel Seçimi Partilerarası Oy Geçişlerinin Gösterimi

Çalışma Türkiye bütünü, 85 İl Seçim Çevresi, 970 İlçe için olmak üzere toplam 1,055 yerleşim için   yapılmıştır. Talebe bağlı olarak mahalle ve/veya köyler için de yapılabilecektir.

2015 Kasım Seçimleri

 

1-Kasım-2015 seçimlerinde  daha gelişmiş bir model kullanılarak olası tüm oy geçişleri hesaplanmıştır.

Örnek olarak, Adıyaman ili raporu 100 grafik içermekte ve toplam 56 sayfadan oluşmaktadır.

 

 

 

 

 

                     Yeni Model ile Elde Edilen Sonuçların Gösterimi                                           1-Kasım-2015 Seçiminde Balıkesir Seçim Çevresi Oy Geçişleri

 

 

 

 

 

                24-25-26 Dönem Seçim Sonuçları ve Balıkesir İlinde Son İki Genel Seçimde CHP’nin Diğer Partilerle Oy Alışverişi

Oy Dağılımı Normal Olmayan Sandıkların Belirlenmesi

Sandıklar ya da mahalleleri belli kriterlere göre sınıflandırarak seçmen davranışlarının bulunduğu bölgeye kıyasla önemli ölçüde ayrıştığı yerleşim birimlerini tespit etmek mümkün olmaktadır. Bu tür ayrışmaların nedenlerinin yerel uzmanlar tarafından açıklanabilir olması beklenir. Aksi halde bu açıklamayı yapabilmek için aynı bölgenin izlenmeye devam edilmesi önemlidir.

1-Kasım-2015 seçimleri esas alındığında oy dağılımı normal olmayan sandıklar belirlenerek 16-Nisan-2017 Halk Oylamasında önlem alınacak öncelikli sandıklar için önerilerde bulunulmuştur.

1-Kasım-2015 Seçim Sonuçlarının Mahalle Bazında Analizi

 

Ülke genelinde 49,984 mahalle / köyün birleştirilmiş sandık bilgileri, seçim sonuçları, hangi mahallede hangi partinin birinci parti olduğu, AKP değerlendirme dışı tutulduğunda hangi partinin birinci parti olduğunun gösterildiği, isim sırasına göre sıralanmış bini aşkın sayfadan oluşan bu liste halk oylamasında hangi partinin hangi mahallede daha etkin görev alması gerektiğini göstermektedir.

 

                           Mahallelerin Birleştirilmiş Sandık Bilgileri ve Mahallede AKP Hariç En Çok Oy Alan Parti Listesi

1-Kasım-2015 Seçim Sonuçlarının İlçe Bazında Analizi

Ülke genelinde 970 ilçenin birleştirilmiş sandık bilgileri, seçim sonuçları, hangi ilçede hangi partinin birinci parti olduğu, AKP değerlendirme dışı tutulduğunda hangi partinin birinci parti olduğunun gösterildiği, isim sırasına göre sıralanmış liste halk oylamasında hangi partinin hangi ilçede daha etkin görev alması gerektiğini göstermektedir.

 

 

 

                          İlçelerin Birleştirilmiş Sandık Bilgileri ve İlçede AKP Hariç En Çok Oy Alan Parti Listesi

Tek Sandıklı / Çok Sandıklı Mahallelerdeki Oy Dağılımı Farklılığının Sonuca Etkisinin Araştırılması

Partilerin, tek sandıklı mahalleler ile çok sandıklı mahallelerdeki oy oranlarının ve ortalamadan nasıl ayrıştığının analizidir. Bu şekilde sandıklardaki 'Muhtar Etkisi' görülmektedir.

                              Türkiye Genelinde Tek Sandıklı ve Çok Sandıklı Mahallelerde Oy Dağılımı

1-Kasım-2015 Seçimlerinde 90 Farklı Senaryoya Göre Siyasi Partilerin Seçim Bölgelerinden Çıkartacakları Milletvekilleri Sayısı ve Strateji Oluşturulması 

1-Kasım-2015 seçimlerinde 90 farklı senaryoda, siyasi partilerin her birinin, seçim bölgelerinden çıkartabilecekleri milletvekili sayılarının hesaplandığı çalışmadır.

7-Haziran-2015 Genel Seçimlerinde TBMM'de Temsil Edilen Siyasi Partilerin Her Seçim Bölgesinde Bir Fazla Milletvekili Çıkartabilmesi İçin Alması Gereken Minimum İlave Oy Miktarları

 

7-Haziran-2015 genel seçimlerinde TBMM'de temsil edilen tüm siyasi partilerin, 1-Kasım-2015 seçimlerinde, her seçim bölgesinde bir fazla milletvekili çıkartabilmesi için alması gereken minimum ilave oy sayılarının hesaplandığı çalışmadır.

7-Haziran-2015 Genel Seçimlerinde TBMM'de Temsil Edilen Siyasi Partilerin Milletvekili Çıkarttığı Seçim Bölgelerinde Milletvekili Sayısının Azalmaması İçin, Her Seçim Bölgesinde, Kaybetmeyi Tolere Edebileceği Maksimum Oy Miktarları

 

7-Haziran-2015 genel seçimlerinde TBMM'de temsil edilen siyasi partilerin milletvekili çıkarttığı seçim bölgelerinde milletvekili sayısının 1-Kasım-2015 seçimlerinde azalmaması için, her seçim bölgesinde, kaybetmeyi tolere edebileceği maksimum oy sayılarının hesaplandığı çalışmadır.

bottom of page