top of page

Hakkımızda

Gelişen teknoloji kuşkusuz her işin yapılma şeklinin yeniden gözden geçirildiği, hatta eski yöntemlerin unutulup yeni yöntemlerin sıfırdan öğrenildiği bir süreci hayatımıza sokmuş durumda. Veri madenciliği de bu şekilde gelişen bir alan.

 

Dijitalleşmenin etkisiyle artan yoğun verinin, veri madenciliği ile filtrelenmesi, çıkarımda bulunmaya ve devamında karar almaya olanak sağlamaktadır. Günümüzde veri madenciliğinin hızla gelişimi sonucunda, elde edilen datanın doğru olarak okunması, veri analizi için çeşitli matematiksel modeller ile hesaplamalar yapılarak yorumlanması ile kuruluşlar planlamalarını yapabiliyor, stratejilerini oluşturabiliyor. 

 

Biz, POLİMETRE olarak, insan davranışının hızlı değişkenlik gösterdiği konular hakkında, ilgili kuruluşlara  veri madenciliği ve analiz hizmeti sunan bir düşünce kuruluşuyuz. Çalışmalarımız sosyal sorumluluk bilinci ve çocuklara daha güzel bir gelecek bırakma çabasına eşlik etmektedir.

 
Mehmet Günal ÖLÇER

1973 yılında ODTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden mezun olan Mehmet Günal Ölçer, inşaat sektöründe uzun yıllar yurtiçi ve yurtdışında sektörün önde gelen şirketlerinde çalıştıktan sonra Endüstri Mühendisliği alanında yüksek lisans eğitimini tamamlamış ve halen doktora çalışmasını sürdürmektedir.

bottom of page