top of page
Doğru stratejiyi belirlemek yalnızca doğru analiz ile mümkündür.
Polimetre; politik verilerin, matematik, istatistik ve bilgisayar bilimi aracılığıyla siyaset ile ilişkilerini ampirik bir biçimde değerlendirerek, bu veriler arasındaki ilişkiyi veri madenciliği yöntemlerini kullanarak inceleyen ve bu verilerden yararlanılabilir bilgi üreten bir bilim dalıdır.
bottom of page