top of page
Polimetre; politik verilerin, matematik, istatistik ve bilgisayar bilimi aracılığıyla siyaset ile ilişkilerini ampirik bir biçimde değerlendirerek, bu veriler arasındaki ilişkiyi veri madenciliği yöntemlerini kullanarak inceleyen ve bu verilerden yararlanılabilir bilgi üreten bir bilim dalıdır.
Cheer up.jpg
%52,4
bottom of page